ביטול הגבלת רישיון נהיגה

מדובר באחת ההגבלות שמגבילים הוצאה לפועל את החייב אך אפשרי לבטלו!!!

איך עושים זאת?

קודם כל יש להכיר את חוק ההוצאה לפועל ולהיות בקיא במידע, התקנות ובפרקטיקה.
הביטול הוא אפשרי עם עו”ד המתמקצע בנושא זה.

הוצאה לפועל רשאית להטיל הגבלות על רישיון הנהיגה של החייב אך חוק ההוצאה לפועל מקנה לחייב לא מעט זכויות.

במסגרת ההגבלה לא יהיה ניתן להחזיק ברישיון נהיגה או לחדשו, אם חייב קיבל הודעה על הגבלה על הרישיון לא יהיה באפשרותו לנהוג ברכב וכל נהיגה תיחשב כנהיגה ללא רישיון ותהווה עבירה. בזכות התיקון החדש לחוק ניתן להתמודד עם הגבלה זו. החוק קובע סייגים אשר בגינם ניתן להביא לביטול ההגבלה.

באילו מקרים הגבלה זו תבוטל בוודאות?

– בטענת “פרעתי”- במידה והחוב כבר נפרע תוגש בקשה וההגבלה תוסר מיד.

– במידה והחייב עמד בתנאי צו התשלומים ועמד בכל תנאי ההסדר בינו ובין הנושה.

עם ביטול הגבלת רישיון נהיגה, רשות ההוצאה לפועל תיידע באופן מיידי את כל הנוגעים בדבר, החייב והנושים, והביטול ייחול תוך 24 שעות. עם זאת, חשוב לזכור שאם החייב לא יעמוד לאחר מכן בצו התשלומים ההגבלה יכולה לחזור.

כל הגשת בקשה מתחילה במילוי טופס ביטול הגבלת רישיון נהיגה אשר ניתן להוריד באתר הוצאה לפועל. יש למלא היטב ובפירוט את הטופס ולא להשמיט אף פרט. יש לוודא כי סימנו כראוי כי מדובר בבקשה לביטול הליכים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. מומלץ להיעזר בעו”ד בעת מילוי הטופס על מנת להבטיח נימוקים מנוסחים כראוי ושלא הוחמץ שום פרט. כל טעות עשויה לעכב את ההליך משמעותית.

יש להיעזר בעו”ד הבקיא בחוק על מנת לבטל את הגבלת רישיון נהיגה. בסופו של דבר סיכויי ההצלחה של החייב תלויים באיכות הייצוג שלו. עו”ד בעל ניסיון בתחום ובקיא בחוק מכיר היטב מספר רב של מקרים ויודע אילו טיעונים יפעלו ביעילות מול בית המשפט. חשוב לברר היטב כי מדובר בעו”ד בעל ניסיון שטיפל בהצלחה במקרים מול ההוצאה לפועל.

עו”ד עמנואל אבייב מתמחה בתחום ובקיא בנושא הוצאה לפועל ובביטול הגבלת רישיון נהיגה בפרט.

דילוג לתוכן