ייצוג בוועדות רפואיות

ייצוג על ידי עו”ד מנוסה ומיומן בפני ועדה רפואית היא זכותו של כל אדם העומד לבדיקה בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי. בייצוג זה חשובה היכרות עמוקה של עו”ד בתקנות הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי נכות שעל פיהן קובעים רופאי הוועדות הרפואיות את אחוזי הנכות של הלקוח.

מה תפקידו של עו”ד בוועדות רפואיות?

  • הכנה ומתן הסבר לנפגע או לניזוק לפני הייצוג בוועדה רפואית: עו”ד המתמחה בתחום זה יבדוק את כל התיעוד הרפואי של הלקוח באופן מקצועי ובמידת הצורך ידאג להפנות את הלקוח למומחים נוספים בהתאם לפגיעותיו.
  • ייצוג בוועדה עצמה: עו”ד מתייצב בעצמו עם הלקוח בוועדה הרפואית במוסד לביטוח הלאומי בה נקבעה הוועדה. עו”ד רשאי לטעון בשמו של הלקוח, להשיב על שאלות בשמו, להגיש מסמכים בשמו ולבצע כל פעולה אחרת בוועדה בשמו של הלקוח שאותו הוא מייצג.
  • בחינת החלטת הוועדה הרפואית לעניין אחוזי הנכות של הלקוח: עו”ד יבדוק את ההחלטה לפרטי פרטים ויראה אם היא טובה ללקוח או אם יש מקום להגיש ערר מנומק על ההחלטה. מכיוון שמועד ערר על החלטת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי הוא תחום ומוגבל בזמן ישנה חשיבות לעמידה במועדים שמקציב המוסד לביטוח לאומי וזאת בכדי למנוע דחיית הערר על הסף.

ישנה חשיבות גדולה בבחירת עו”ד המייצג, על עו”ד להיות בקיא בתחום הביטוח הלאומי לרבות ייצוג לקוחות בוועדות הרפואיות.
מומלץ עוד בשלב של הגשת המסמכים בעניין תביעה לנכות להתייעץ עם עו”ד הבקיא בתחום מאחר שלכל מסמך המוגש במסגרת התביעה ישנה חשיבות משפטית.

עו”ד עמנואל אבייב הינו עו”ד הבקיא בתחום זה ומייצג לקוחות רבים בוועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

דילוג לתוכן