נהיגה במהירות מופרזת

מהי נהיגה במהירות מופרזת?
חל איסור על ציבור הנהגים לנהוג במהירות העולה על הקבוע בתקנות התעבורה ולכן כל מהירות העולה על המהירות המותרת בחוק נחשבת למהירות מופרזת. קיים מדרג מהירות אשר לפיו נבחנת חומרת העבירה.

מהי המהירות המותרת על פי החוק כיום:
בשטח עירוני – עד 50 קמ”ש.
בדרך לא עירונית בלי שטח הפרדה בנוי – עד 80 קמ”ש.
בדרך לא עירונית עם שטח הפרדה בנוי – עד 90 קמ”ש.
בכביש מהיר – עד 110 קמ”ש.

מהו העונש על נהיגה במהירות מופרזת?

בנהיגה בדרך עירונית:
במהירות של עד 20 קמ”ש מעל המותר- 250 ₪ קנס ללא נקודות.
מהירות מופרזת של 21-30 קמ”ש מעל המותר בחוק תגרור קנס של 750 ₪ + 8 נקודות.

במהירות מופרזת בין 31-40 קמ”ש מעל המותר העונש הוא קנס 1,500 ₪ + 10 נקודות.

במהירות מופרזת של 41 קמ”ש ומעלה הנהג צפוי לעונשים של פסילה מנהלית של קצין משטרה 30 ימים – דוח הזמנה למשפט + 10 נקודות. בעבירות אלו המשטרה מבקשת פסילה נוספת בבית המשפט.

בדרך בין עירונית:
נהיגה של עד 25 קמ”ש מעל המותר תגרור קנס של 250 ₪ ללא נקודות.
נהיגה של 26-40 קמ”ש מעל המותר תגרור קנס של 750 ₪ + 8 נקודות.

נהיגה בין 41-50 קמ”ש מעל המותר תגרור קנס של 1,500 ₪ + 10 נקודות.
בנהיגה של 51 קמ”ש ומעלה הנהג צפוי לעונשים של פסילה מנהלית של קצין משטרה 30 ימים –הזמנה למשפט + 10 נקודות. בעבירות אלו המשטרה מבקשת פסילה נוספת בבית המשפט.

את הקנסות הללו ניתן להמיר בבקשה להישפט במקום לשלם את הקנס הקבוע (המפורט מעלה). אם נוקטים בדרך זו יש להגיש בקשה זו עד 90 ימים מיום קבלת הקנס.
במקרים של נהיגה הגוררת הזמנה לדין, שוטר יכול לשלול את רישיון הנהיגה ל – 30 ימים.

הרשעה במשפט עלולה לגרור ענישה מסוג קנס, פסילה בפועל למספר חודשים, פסילה מותנית ואף מאסר בפועל. על מנת להתגונן מפני דו”ח בגין עבירת מהירות מומלץ להיעזר בעו”ד בקיא ומנוסה בדיני תעבורה.

עבירות מסוג זה נאכפים בצורה מוגברת על ידי המשטרה. הרשעה בעבירת מהירות מופרזת תתבסס רק על אמצעים טכנולוגיים שבשימוש המשטרה.


האמצעים המקובלים על ידי המשטרה הם:
מד לייזר – המד בעל טווח סטייה של 5 קמ”ש אותם יש להפחית מהמהירות שבצג. כיוון שמכשיר זה אינו מצויד במצלמה אין ביטחון בזהות הרכב. במקרה של משפט על התביעה להוכיח שהמכשיר פעל בצורה תקינה.
מצלמה – התמונה המופקת מעידה על מהירות הנסיעה של הרכב, מספר הרישוי ומקום הימצאו בעת הצילום. דו”ח המבוסס על צילום ניתן לביטול. יש לוודא את קבלת כל התמונות שהמצלמה צילמה- האם אתם אלה שמופיעים בתמונות? עליכם לקבל את המסמכים הרלוונטים, תעודות עובדי הציבור הקשורות לאכיפה וקיומו של תו תקן למכשיר האכיפה.
דבורה – בניגוד לשני האמצעים המוזכרים מעלה, מכמונת (דבורה) זו נוחה וקלה להפעלה על ידי השוטר. השוטר יכול לקלוט את מהירות הנסיעה של הנהג גם במצב נייח וגם בעת נסיעה בניידת. אמצעי זה פחות מוכר מהשניים הקודמים. גם על אמצעי זה ניתן לערער על אמינות המכונה.

כיצד ניתן לבטל דו”ח מהירות או להפחית את הענישה?
יש להציג את הראיות עליהן נסמכת התביעה המשטרתית בכתב האישום לפני תשלום הקנס.
במידה וקיבלתם דו”ח אך אתם לא נהגתם ברכב באותה העת, עליכם להגיש בקשה להעברת הדו”ח לנהג האחראי – עליכם לצרף את כל פרטי הנהג שהשתמש ברכב במהלך העבירה, את הודאתו הרשמית ולעשות זאת עד חודש אחד מביצוע העבירה.

מומלץ להתייעץ עם עו”ד המתמחה בתחום עוד בשלב קבלת הקנס.
עו”ד עמנואל אבייב מומחה ובקיא בדיני תעבורה וילווה אתכם בכל שלב מקבלת הקנס ו/או הפסילה המנהלית ועד סוף ההליך.

דילוג לתוכן