פטור ממס הכנסה

אדם שנקבעו לו 100% נכות רפואית או למעלה מ-90% לפי חישוב מיוחד (שקלול של כל הבעיות הרפואיות) עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה. הזכאות חלה על מי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 יום (מי שנקבעה לו נכות לתקופה של 184 יום או פחות אינו זכאי לפטור). מדובר בהליך שמוגש לפקיד השומה אבל הוועדות הן וועדות של ביטוח לאומי לכל דבר.

מי זכאי?
זכאי לפטור הוא מי שעונה על התנאים הבאים:

  • יש לו הכנסה חייבת במס.
  • נקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.
  • דרגת הנכות שנקבעה לו היא באחד מהשיעורים הבאים:

שיעור של 100% עבור ליקוי אחד

שיעור של לפחות 90% בשל כמה ליקויים (החישוב של האחוזים נעשה באמצעות שקלול)

  • הנכות נקבעה על-פי אחד מהחוקים הבאים:
  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה”ל)
  • חוק נכי המלחמה בנאצים (נכי המלחמה בנאצים)
  • חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר)
  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה)
  • חוק לפיצוי נפגעי גזזת (נפגעי גזזת)
  • חוק הביטוח הלאומי (פגיעה בעבודה, נכות כללית, ילד נכה או פגיעה במהלך התנדבות)

מומלץ להתייעץ ולהיעזר בעו”ד המתמחה בתחום וזאת על מנת למצות ולנצל את זכויותיו של הלקוח בצורה מקסימלית.

עו”ד עמנואל אבייב ילווה אתכם בהליך מתחילתו עד סופו תוך מיצוי כלל זכויותיכם מול רשויות המיסים בישראל.

דילוג לתוכן