קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית משולמת מדי חודש בחודשו לאנשים שנקבעו להם לפחות 40 אחוזי נכות רפואית (שאחד מהליקויים הוא בשיעור של לפחות 25 אחוזי נכות רפואית) או 60 אחוזי נכות רפואית ובנוסף נקבעו להם דרגת אי כושר בעבודה המזכה בקצבה חודשית.

גמלת הנכות ניתנת לאדם בהתאם להחלטת הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי והיא עשויה להינתן בכל מועד עד אשר המבוטח יהיה זכאי לפנסיה.
על מנת לקבל את הקצבה צריך לעמוד בתנאי הזכאות הבסיסים.

מהם תנאי הזכאות?

  • גיל ותושבות: תושב ישראל מעל גיל 18 שלא הגיע לגיל פרישה.
  • הכנסות מעבודה: אם ההכנסה היא מתחת ל60% מהשכר הממוצע במשק.
  • נכות רפואית: לפי תנאי זה, רופא המוסד לביטוח לאומי צריך לקבוע את הנכות הרפואית בשיעור של 60% לפחות או בשיעור 40% (שאחד מהליקויים הרפואיים בשיעור 25%).
  • דרגת אי כושר: אחרי שנקבעה דרגת נכות רפואית – לאחר מכן בוחנים את דרגת אי הכושר. לפי תנאי זה נקבע כי עקב הנכות אין אפשרות לעבוד כלל או שאפשר לעבוד אך השכר ירד ב-50%. כמו כן, לפי תנאי זה, צריך שייקבע דרגת אי כושר לפי השיעורים הבאים: 60%, 65%, 74%, 100%.

מומלץ ואף רצוי להיעזר בעו”ד המתמחה בתחום הביטוח הלאומי ומיצוי זכויות סוציאליות על מנת לקבל את מלוא הזכויות המגיעות.

דילוג לתוכן